DERATIZACE

Deratizací jsou všechna opatření směřující k likvidaci škodlivých hlodavců nebo omezení jejich výskytu. Ochranná deratizace je ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví činnost, směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat a životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, např. zahradách, dvorech a souvisejících plochách, kde hrozí možnost nákazy.


SYNANTROPNÍ A INVAZIVNÍ HLODAVCI

K hubení hlodavců používáme široké spektrum rodenticidních nástrah II. a III. generace přípravky s účinnými látkami a chuťovými atraktanty do jakéhokoliv prostředí.

K provádění ochranné deratizace využíváme pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souladu se zákonem č. 120/ 2002 Sb. a mechanická zařízení, která nejsou v rozporu se zák. 246/ 1992 Sb.
Ochranná deratizace zahrnuje preventivní opatření, směřující k předcházení výskytu hlodavců a v případě potřeby i represivní opatření, vedoucí ke snižování stavů, či likvidaci hlodavců. 

NEJČASTĚJŠÍ DERATIZAČNÍ ZÁSAHY ZAJIŠTUJEME:

v potravinářských a stravovacích provozech objektech zemědělské výroby v halách a skladech
ve sklepních prostorech rodinných a činžovních domů
ve školách a školkách
ve veřejných institucích, firmách
zdravotnických a farmaceutických zařízeních
průmyslových objektech
restauracích, hotelech a nákupních centrech 


JAK POSTUPUJEME

monitoring výskytu hlodavců
osazení deratizačních nástrah v deratizačních nástrahových (jedových) staničkách.
likvidaci starých nástrah a deratizačních staniček
kontrolu účinnosti deratizačních opatření a doplnění nástrah
odstranění uhynulých hlodavců
dezodorizace objektu
vystavení pracovního protokolu 

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.